Krausová, Milada: Husitské války v historickém povědomí obyvatel českobavorského pohraničí [Die Hussitenkriege im historischen Bewußtsein der Bewohner des böhmisch-bayrischen Grenzlandes]

Thomas Krzenck

Volltext:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18447/BoZ-2000-565