Zu Artikeldetails zurückkehren Borák, Mečislav (Hg.): Perzekuce československých občánů v Sovětském svazu (1918–1956) Část I: Vězi a popravení; Váleční zajatci a internovaní [Die Verfolgung tschechoslowakischer Bürger in der Sowjetunion. (1918–1956) Teil I: Gefangene und Hingerichtete; Teil II: Kriegsgefangene und Internierte] Herunterladen PDF herunterladen