Zu Artikeldetails zurückkehren České země v evropských dějinách. [Die böhmischen Länder in der europäischen Geschichte]. Šarochová, Gabriele V.: Díl první do roku 1492 [Teil I bis 1492]. 390 S. Bělina, Pavel/Kaše, Jiří/Kučera, Jan P.: Díl druhý 1492–1756 [Teil II 1492–1756]. 333 S. Bělina, Pavel/Kaše, Jiří/Kučera, Jan P.: Díl třetí 1756–1918 [Teil III 1756–1918]. 406 S. Cuhra, Jaroslav/Ellinger, Jiří/Gjuričová, Adéla/Smetana, Vít: Díl čvrtý od roku 1918 [Teil IV seit 1918]. 359 S Herunterladen PDF herunterladen