Zu Artikeldetails zurückkehren Benešovská, Klára (Hg.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310 [Königliche Eheschließung. Eliška Přemyslovna und Johann von Luxemburg 1310] Herunterladen PDF herunterladen