Zu Artikeldetails zurückkehren Dvořák, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa [Innerer Abschub 1947–1953. Die Endphase der „Säuberung des Grenzlands“ im politischen und gesellschaftlichen Kontext der Nachkriegstschechoslowakei] Herunterladen PDF herunterladen