Zu Artikeldetails zurückkehren Hanulík, Vladan/Lenderová, Milena/Tinková, Daniela (eds.): Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlou- hém 19. století [The Body Between Medicine and Discipline: Shifts in Medical Ideas and Ideals of Human Body and Corporeality in the Long 19th Century] Herunterladen PDF herunterladen