Nähere Angaben zu den Autor/innen

Appeltová, Michaela

  • Bd. 56, Nr. 1 (2016) - Rezensionen
    Hanulík, Vladan / Lenderová, Milena / Tinková, Daniela (eds.): Dějiny těla: Prameny, koncepty, historiografie [The History of the Body: Sources, Concepts, Historiography]
    Angaben zum Artikel  PDF (English)
  • Bd. 56, Nr. 1 (2016) - Rezensionen
    Hanulík, Vladan/Lenderová, Milena/Tinková, Daniela (eds.): Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlou- hém 19. století [The Body Between Medicine and Discipline: Shifts in Medical Ideas and Ideals of Human Body and Corporeality in the Long 19th Century]
    Angaben zum Artikel  PDF (English)