Stach, Sabine, Deutschland

  • Bohemia Bd. 60 Nr. 1 (2020) - Rezensionen
    Mücke, Pavel: Šťastnou cestu…?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války [Gute Reise…?! Wandel der Reise- und Tourismuspolitiken in der Tschechoslowakei während des Kalten Krieges]
    Angaben zum Artikel  PDF