Pejskar, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981 [Die letze Ehre. Denkmal für tschechoslowakische Exulanten, verstorben in den Jahren 1948–1981]

  • Jaroslav Dresler
Veröffentlicht
1988-07-31
Rezensionen