Musilová, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918–1939 [Aus einer Frauenperspektive. Abgeordnete und Senatorinnen der Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik 1918–1939]

  • Květa Jechová
Veröffentlicht
2008-12-31
Rezensionen