Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první: Revolucionář a diplomat (1884–1935). Část druhá: Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935–1948) [ Edvard Beneš. Politische Biografie eines tschechischen Demokraten. Teil 1: Revolutionär und Diplomat (1884–1935). Teil 2: Präsident der Republik und Führer des nationalen Widerstands (1935–1948)]

  • René Küpper
Veröffentlicht
2008-12-31
Rezensionen