Petráš, René: Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení narodnostních menšin v českých zemích v letech 1948–1970 [Die Minderheiten in der kommunistischen Tschechoslowakei. Die rechtliche und faktische Stellung nationaler Minderheiten in den böhmischen Ländern in den Jahren 1948–1970]

  • Jana Osterkamp
Veröffentlicht
2009-07-31
Rezensionen