Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí světové války [Das Kriegserlebnis der tschechischen Gesellschaft in Konfrontation mit der nationalsozialistischen Okkupation (1939–1945). Sammelband der Beiträge des Symposiums zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs]. Hg. vom Ústav pro studium totalních režimů