Tinková, Daniela: Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě [Jakobiner in der Soutane. Unruhige Priester, Revolutionsangst und das Ende der Aufklärung in Mähren]

  • Miloš Řezník
Veröffentlicht
2013-07-31
Rezensionen