Friedl, Jiří (Hg.): Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945–1949. Výběrová edice dokumentů [Die staatliche Politik gegenüber der polnischen Minderheit in der Region Teschen 1945–1949. Auswahledition von Dokumenten]

  • Tomáš Dvořák
Veröffentlicht
2013-07-31
Rezensionen