Vachá, Zeněk: Žádám Vás jako vynikajícího odborníka … Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918–1919 [Ich fordere Sie als hervorragenden Fachmann an … Die Organisation der Expertenarbeit für die tschechoslowakische Delegation auf der Friedenskonferenz in Paris in den Jahren 1918–1919]

  • Tomáš W. Pavlíček
Veröffentlicht
2014-07-31