Havláček, Ivan: O mých předchůcích i současnících. Soubor studií k dějinám archivnictví, historiografie a pomocných věd historických. Vydaný při příležitností 80. narozenin autora. K vydání připravil Jan Kahuda [Über meine Vorgänger und Zeitgenossen. Eine Sammlung von Studien zur Geschichte des Archivwesens, der Historiografie und der historischen Hilfswissenschaften. Herausgegeben aus Anlass des 80. Geburtstags des Autors. Zur Herausgabe vorbereitet von Jan Kahuda]

  • Franz Machilek
Veröffentlicht
2014-12-31
Rezensionen