Zu Artikeldetails zurückkehren Toth, Andrej / Novotný, Lukáš / Stehlík, Michal: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? [Nationale Minderheiten in der Tschechoslowakei 1918–1938. Vom National- zum Nationalitätenstaat?] Herunterladen PDF herunterladen