Toth, Andrej / Novotný, Lukáš / Stehlík, Michal: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? [Nationale Minderheiten in der Tschechoslowakei 1918–1938. Vom National- zum Nationalitätenstaat?]

  • Detlef Brandes
Veröffentlicht
2014-12-31
Rezensionen