Kuklík, Jan /Němeček, Jan: Od národního státu ke státu národnostnímu? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938 [Vom National- zum Nationalitätenstaat? Das Nationalitätenstatut und die Bemühungen um eine Lösung der Minderheitenfrage in der Tschechoslowakei im Jahre 1938]

  • Detlef Brandes
Veröffentlicht
2014-12-31
Rezensionen