Havláček, Petr / Radovanovič, Dušan: Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z německé univerzity v Praze [Die verdrängte Elite. In Vergessenheit geratene Gelehrte der Deutschen Universität in Prag]

  • Marek Fapšo
Veröffentlicht
2014-12-31
Rezensionen