Řezníková, Lenka u.a. (Hgg.): Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturním vzpomínání 19. a 20. století [Gedächtnisfigurationen. J. A. Comenius im kulturellen Gedächtnis des 19. und 20. Jahrhunderts]

  • Bedřich Loewenstein
Veröffentlicht
2016-06-15
Rezensionen