Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku [Die Konstruktion ethnischer Identität und des kollektiven Gedächtnisses in biografischen Erzählungen böhmischer Deutscher. Am Beispiel der Erinnerungen der Deutschen in der Region Komotau]