Nosková, Jana: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna/„Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns

  • Judith Brehmer
Veröffentlicht
2017-11-13
Rezensionen