Maříková, Martina: Finance v životě pražské metropolitní kapituly. Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418 [Die Finanzen im Leben des Prager Metropolitankapitels. Die materielle Absicherung der Kanoniker in der Perspektive der Rechnungsregister aus den Jahren 1358-1418]

  • Thomas Krzenck
Veröffentlicht
2020-07-30
Rezensionen