Mücke, Pavel: Šťastnou cestu…?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války [Gute Reise…?! Wandel der Reise- und Tourismuspolitiken in der Tschechoslowakei während des Kalten Krieges]

  • Sabine Stach
Veröffentlicht
2021-02-24
Rezensionen