Černá, Alena M./Čornej, Petr/Klosová, Markéta (Hgg.): Staré letopisy české [Die Alten Böhmischen Annalen]. Bd. 2: Východočeská větev a některé související texty [Der ostböhmische Zweig und einige damit zusammenhängende Texte]

  • Thomas Krzenck
Veröffentlicht
2021-02-24
Rezensionen