Melcher, Matthias, Deutschland

  • Bohemia Bd. 60 Nr. 2 (2020) - Rezensionen
    Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [Vergangenheit als Supermarkt? Wege der Repräsentation und Aktualisierung der Geschichte der Slowakei]
    Abstract  PDF
  • Bohemia Bd. 61 Nr. 1 (2021): ‎ - Rezensionen
    Dudeková Kováčová, Gabriela (Hg.): V supermarkete dejín. Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. [Im Supermarkt der Geschichte. Formen moderner Geschichte und Gesellschaft im mitteleuropäischen Raum]
    Angaben zum Artikel  PDF